Organizacje
gminne
fundusz alimentacyjny

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

2010-03-18

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Czytaj więcej >>>

Gdzie złożyć wniosek

2010-03-18

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Czytaj więcej >>>

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

2010-03-18

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia Czytaj więcej >>>

Wysokość świadczeń

2010-03-18

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Czytaj więcej >>>

Dochód uprawniający do świadczeń.

2010-03-18

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r. Czytaj więcej >>>

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

2010-03-18

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Czytaj więcej >>>

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0177

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij