Urząd
Rada Gminy

XXXII Sesja Rady Gminy

2017-12-08

Zwołuje się XXXII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 20 grudnia 2017r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXXII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
IV. Spotkanie – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.
V. Sprawozdania z działalności Komisji: Rewizyjnej; Oświatowej; Komunalnej.
VI. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
VII. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
2. zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku;
3. w sprawie zasad ustalania i przekazywania samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku z budżetu Gminy Rudnik środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług;
4. zmiany w budżecie gminy na rok 2017r.;
5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;
6. Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2018 rok;
7. nadania wyróżnienia „zasłużony dla Gminy Rudnik” Panu Karolowi Jasny;
8. nadania wyróżnienia „zasłużony dla Gminy Rudnik” Panu Janowi Leśniok;
9. nadania wyróżnienia „zasłużony dla Gminy Rudnik” Panu Nikodemowi Musioł;
10. nadania wyróżnienia „zasłużony dla Gminy Rudnik” Panu Henrykowi Reichel;
11. nadania wyróżnienia „zasłużony dla Gminy Rudnik” Panu Alfredowi Rosa;
12. nadania wyróżnienia „zasłużony dla Gminy Rudnik” Panu Antoniemu Strzeduła;
13. nadania wyróżnienia „zasłużony dla Gminy Rudnik” Pani Urszuli Widenka;
14. nadania wyróżnienia „zasłużony dla Gminy Rudnik” Pani Marii Szramek;
15. nadania wyróżnienia „zasłużony dla Gminy Rudnik” Panu Stefanowi Absalon;
16. zmiany uchwały Nr XXXIII/333/06 z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik”;
17. przyjęcia regulaminu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rudnik.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
IX. Zakończenie obrad.
Zwolnienie radnych z pracy art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. poz.1875 z 2017r. z późniejszymi zmianami).

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0153

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij