Urząd
Aktualności

STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO dla ROZWOJU” Ogłasza KONKURS

2017-08-01

konkurs nr 1/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie 1.2.1

Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalności gospodarczej opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 (LSR). 1. Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.) 2. Termin składania wniosków: 10.08.2017r. – 25.08.2017r. 3. Miejsce i tryb składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju" ul. 1 Maja 8B, 47-480 Pietrowice Wielkie od poniedziałku w godz. 7.30 – 17.00 wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30 piątek w godz. 7.30-14.00 Wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Materiał foto - internet.

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0202

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij